Eğitimde İnovasyon Nedir?

İnovasyon kelime olarak ‘’yenilik, değişim, yenilenmek’’ gibi anlamlara gelir. İnovasyon genellikle problemler üzerine yoğunlaşarak bu problemlerin çözümüne getirilen yenilikler olarak da bilinir. Ancak inovasyonun tamamlanabilmesi için kullanılan yöntemlerin yeniliği ve değişiminin sonucu da değiştirmesi gerekir. Eğitimde inovasyon nedir ve eğitimde inovasyon neden gerekir sorusu ise yenilik düşüncesi ve sorunların yeni fikirlerle çözümü çerçevesinde şekillenir.

Eğitim dünyaya yön veren ve gelecekte izlenecek olan yolun çizilmesini sağlayan en önemli yoldur. Ancak bu yolda da diğer yollarda olduğu gibi çeşitli sorunlar meydana gelir. Eğitim sistemi içerisinde oluşan bu sorunların çözümü ise inovasyonlara bağlıdır. Yani eğitim sistemindeki problemlere yöneltilecek farklı çözümler/ değişim ve yenilikler eğitimde inovasyon anlamına gelir. Örneğin; Türkiye’de 15 yaşına gelen çocukların %42’lik bir diliminde matematikte temel beceriler konusunda eksiklikler vardır. Bu eksiklikleri gidermek amacıyla kurulan kurslar, ek dersler, ders içi yöntemler eğitimde inovasyon örnekleri olmaktadır.

Eğitimde İnovasyonun Önemi Nedir?
Eğitimde inovasyon tamamen problem odaklı bir yaklaşımı esas alır. Yani eğitim sisteminde oluşan sorunların giderilmesi amacıyla yenilikler oluşturmaya yönlendirir. Bir örnek vermek gerekirse; eğitim sistemi içerisinde eskiden öğrencilere kitaplarda yazan bilgiler yazdırılır ve bu bilgileri öğrenmeleri istenirdi. Tahtanın olmadığı bu zamanlarda sözlü bir şekilde bilgiler yazdırılırdı. Eğer eğitimde bu alanda bir inovasyon olmasaydı halen öğrenciler öğretmenler tarafından söylenen cümleleri yazmaya devam edecekti. Ancak günümüze kadar yaşanan inovasyonlara bakıldığında öğrenciler akıllı tahta gibi bir cihazla karşılaşıyor. Bilgileri yazmak yerine izleyebiliyor ya da bu bilgileri deneyler yaparak öğrenebiliyor.

Eğitimde inovasyonun önemi ise burada ortaya çıkıyor. Eğitim sistemlerinin ilerlemesi ve öğrencilerin eğitim sistemi içerisinde bireysel anlamda da değerlendirilebilmesi için mutlaka ve mutlaka eğitimde inovasyona gidilmesi gerekiyor. Aynı yöntemi defalarca kez deneyip yine başarısız sonuçlar almak yerine farklı yöntemler deneyerek olumlu sonuçlar almak eğitimde inovasyon kavramına denk geliyor.

Eğitimde İnovasyon Nasıl Olmalıdır?
Eğitimde inovasyon öğrencilerin başarılarını birkaç saat içerisinde aktardıkları sınavların olmadığı, üretime ve gelişmeye dayalı bir sistem ile oluşturulmalıdır. Bugün yaşadığımız dünyaya baktığımızda öğrencilerin mühendislik fakültesinden mezun olmuş ancak bozulan bir sanayi makinesini tamir edemeyen gençler bulunuyor.

Gençlerin eğitim süresi boyunca sadece kağıt üzerinden işlem yapmaları ve gerçek hayatla yeterince karşılaştırılmamaları eğitim sisteminde sorunlara neden oluyor. Bu nedenle eğitimde inovasyon sürecinde pratiğe dökülmüş bir eğitim süreci inşa edilmelidir. Okula giderken sıkılan öğrenciler yerine mutlu olan öğrenciler kazanmak adına çalışmalar yapılmalıdır.

Eğitimde İnovasyon Örnekleri Nelerdir?
Eğitimde bir öğretmenin anlatacağı konu ile ilgili hem işitsel hem görsel hem de pratik uygulamalı bir şekilde işlemesi eğitimde inovasyon örnekleri arasındadır. Okulu sevdirmek adına okul içi yapılan etkinlikler bulunması, veli ve okul bağının güçlendirilmesi için velilerle birlikte buluşma günlerinin düzenlenmesi yine bir eğitim inovasyonudur. Sanayilerin, üniversite ve liselerle ortak çalışmalar yürütmesi de yine bir eğitim inovasyon örneğidir.

Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme
Ülkemizde eğitimde inovasyon kapsamında öğretmenler için ‘’Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme’’ eğitimleri verilmektedir. Tasarımlanabilir düşünce sistemi ile ilerlenecek olan bu inovasyonda bilişim, fen ve matematik öğretmenlerinin daha fazla proje sunması bekleniyor. Eğitimde inovasyon kurslarına katılan öğretmenlerin ise kendi şehirlerinde seminerler düzenleyerek tasarım odaklı düşünce inovasyonunu yayması proje detaylarından biri olarak görülüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir